کیم میونگ مین در جشن اهدای جایزه ال آل جی

 کیم میونگ مین به همراه یکی ازروسای شرکت بیمه ال ای جی و برندگان برتر

.کیم میونگ مین، مدل شرکت بیمه ال آی جی، امروز در جشن اهدای جایزه به اعضای طلایی این شرکت در سئول شرکت کرد منبع: پاران نوزده مارس 2010، میونگ مین اینترنشنال